Charbel Music Ensemble - Zespół Muzyki Dawnej

Dariusz Hajdukiewicz

organy skrzyniowe / kierownictwo artystyczne

Ukończył z wyróżnieniem PSM II stopnia w Białymstoku, następnie Akademię Muzyczną im. Fr. Chopina w Warszawie – Filia w Białymstoku w klasie organów Marii Terleckiej, fortepianu Andrzeja Czemiela, klawesynu Elżbiety Adamczyk, improwizacji organowej prof. Zbigniewa Popielskiego na Wydziale Instrumentalno – Pedagogicznym uzyskując dyplom z wyróżnieniem. W latach 2002-2004 zrealizował mistrzowskie Studia Podyplomowe z zakresu muzyki dawnej na Akademii Muzycznej w Katowicach w klasie organów prof. Juliana Gembalskiego. Uczestniczył w międzynarodowych kursach interpretacji u prof. Guy Boveta (CH), prof. Herberta Wulfa (D), prof. Ulrika Spang – Hanssena (DK), prof. Juliana Gembalskiego, prof. Józefa Serafina oraz wykładach u prof. Marka Dyżewskiego. Specjalizuje się w problematyce interpretacyjnej twórczości Dietricha Buxtehudego i kompozytorów XVII – wiecznej północnoniemieckiej szkoły organowej oraz w realizacji basso continuo i akompaniamentu do chorału gregoriańskiego oraz oprawy muzycznej Mszy św. rytu trydenckiego.

W swoim wszechstronnym repertuarze posiada utwory od muzyki dawnej poprzez literaturę organową baroku, romantyzmu i kompozytorów współczesnych. Na swoich koncertach promuje również twórczość organową Mariana Sawy. Posiada wyjątkową umiejętność perfekcyjnej gry a’ vista. Wielokrotnie nagrywał dla Polskiego Radia Białystok i TVP Białystok. Ma na swoim koncie 7 płyt CD. Jest autorem pierwszej w języku polskim pracy naukowej pt. „Dietrich Buxtehude – najwybitniejszy przedstawiciel północnoniemieckiej szkoły organowej”.

Od 1996 roku aktywnie koncertuje na renomowanych festiwalach w Polsce (ponad 130 miast), w Niemczech, Danii, na Wyspach Alandzkich, Białorusi, Litwie oraz w Rosji. Mam na swoim koncie ponad 1000 recitali solowych i koncertów kameralnych, w tym wiele polskich i światowych prawykonań utworów m. in Zbigniewa Popielskiego, Zdzisława Nowackiego i Mariana Sawy. Współpracuje z wieloma artystami, zespołami i instytucjami muzycznymi w Polsce i w Europie, uczestniczył w koncertach pod dyrekcją Antoniego Wita i Mirosława Jacka Błaszczyka.

Jest twórcą i od 2005 roku dyrektorem artystycznym Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Organowej i Kameralnej im. ks. Wacława Rabczyńskiego w Wasilkowie. Od 2010 roku był organizatorem i dyrektorem artystycznym Międzynarodowych Wieczorów Muzycznych u Św. Alberta w Mońkach (10 edycji) oraz Jurorem i dyrektorem artystycznym Ogólnopolskiego Konkursu Młodych Organistów im. Fr. Karpińskiego w Białymstoku (7 edycji). W 2008 roku założył orkiestrę instrumentów historycznych Baroque Collegium Musicum a w roku 2012 zespół muzyki dawnej Charbel Music Ensemble specjalizujący się w historycznym wykonawstwie dawnej muzyki sakralnej i liturgicznej.

W 2012 roku Towarzystwo im. Mariana Sawy przyznało mu dyplom „Za szczególną promocję utworów organowych Mariana Sawy” oraz uhonorowało srebrnym medalem Towarzystwa. W swoim prywatnym instrumentarium posiada jedyne w Polsce Truhenorgel – 3 – głosowe mechaniczne organy skrzyniowe, wykonane na specjalne zamówienie przez Johannesa Kirchera z Heidelberg (Niemcy). Jest organistą „Starego Kościoła Farnego” Bazyliki Archikatedralnej w Białymstoku (organy z 1753 roku).

W roku 2018 został zwycięzcą plebiscytu „Osobowość Roku 2017” w kategorii „Kultura” – Powiat białostocki. Od 2021 współpracuje z Podlaskim Centrum Sztuki i prowadzi klasę organów w Szkole Muzycznej II stopnia im. Fryderyka Chopina w Białymstoku.