Charbel Music Ensemble - Zespół Muzyki Dawnej

Koncert pt. „Florilegium musicum – Muzyczna podróż po 12 krajach dawnej Europy ”. *

organy, obój barokowy, obój da caccia, flet, viola da gamba

Program koncertu został opatrzony łacińskim mianem „Florilegium Musicum” – („florilegium” znaczy „zbiór kwiatów”), co sugeruje swego rodzaju antologię czy zbiór utworów i drobnych form muzycznych pisanych na organy lub na tzw. instrumenty klawiszowe oraz utworów kameralnych powstałych na przestrzeni czasu od XVI do XVIII wieku. Program pt. „Florilegium musicum” to autorski projekt Dariusza Hajdukiewicza – jest to muzyczna podróż po 12 wybranych krajach dawnej Europy w trakcie której poznamy krótkie przykłady utworów znanych kompozytorów oraz twórców mniej spopularyzowanych pochodzących zarówno z ośmiu krajów dzisiejszej Europy Zachodniej, jak i z krajów Europy Środkowej: Chorwacji, Czech i Polski. Muzyczna podróż to również przykład różnorodności kultur, stylów, form muzycznych, ekspresji, osobistych wypowiedzi, afektów, uczuć, wyobraźni, postrzegania muzycznego piękna, które zostały ukryte przez różnych artystów w ulotnej materii dźwięków rozbrzmiewających na przestrzeni dawnych wieków w różnych zakątkach Europy. Wszystkie te przykłady muzyczne pomimo faktu powstawania w odległych przestrzeniach czasowych i geograficznych zawierają też pewne podobieństwa. Wędrując po kolejnych krajach natkniemy się więc na podobne motywy rytmiczne i melodyczne, charakterystyczne tematy, przebiegi kontrapunktyczne, fragmenty harmonii a także podobne formy i style.

Program może być prezentowany na organach solo lub jako duet i trio.

Kompozycje m. in.: Girolamo Frescobaldiego, Evaristo Felice dall’ Abaco, Diego Ortiza, Giuseppe Sammartiniego, Lamberta Chaumont’a, Gisbert Steenwicka, Mathiasa van den Gheyna, franciszkanina Fortunata Pintarića, Francesco Geminianiego, Michela Corette, Georga Muffata, Frantiska Bendy, Georga Philippa Telemanna, Williama Babela, Abrahama Van den Kerckhoven’a, Johanna Joachima Quantza, Georga Friderica Handela, Jana Sebastiana Bacha.

* Utwory pochodzą m. in. z Warszawskiej Tabulatury Organowej z XVII wieku; „Fiori Musicali”; Wydawnictwa Organ Works Novello & Company Limited London; Album Sapieżyńskie – Wileńskiej Tabulatury Organowej z XVII wieku; Warszawskiej tabulatury organowej z XVII w.; Musica Antiqua Bohemia; Wydawnictwa Carus Verlag; Bärenreiter-Verlag; Oxford University Press; Monumenta Musicae Belgicae Berhem-Antwerpen: De Ring.