Charbel Music Ensemble - Zespół Muzyki Dawnej

Koncert pt. „Florilegium Sacrum Musicum”

Koncert pt. „Florilegium Sacrum Musicum” („El Viaje De Jerusalem”- Francisco Guerrero).

organy, lutnia renesansowa, teorba, viola da gamba, 4 puzony renesansowe, obój barokowy, zespół wokalny SATB